Akumulirani gubitak „Krajina osiguranja“ premašio devet miliona KM

Nakon što je prošlu godinu završilo u velikim finansijskim problemima „Krajina osiguranje“ i u ovoj godini nastavlja da tone. Kvartalni minus ovog osiguravajućeg društva iznosi 357.514 KM, čime je akumulirani gubitak premašio devet miliona KM.

U odnosu na isti prošlogodišnji periodu gubitak „Krajina osiguranja“ povećan je za oko 150.000 KM.

Obaveze društva neznatno su smanjene i sada iznose 8,7 miliona KM. Najvećim dijelom se odnose na kratkoročne obaveze koje iznose čak 8,5 miliona maraka.

Ovo društvo zapošljava 72 radnika, odnosno sedam manje nego u prvom kvartalu prošle godine.

Komenatar direktora „Krajina osiguranja“ Slavka Topića nismo uspjeli dobiti jer se nije javljao na telefon. Pitanja smo uputili i pisanim putem i kada dobijemo odgovor objavićemo ga.

CAPITAL je nedavno objavio da se ovo društvo nalazi u nezavidnoj situaciji i da mu nedostaje 2,3 miliona KM za pokriće tehničkih rezervi te da mu prijeti oduzimanje dozvole za rad.

U Investiciono-razvojnoj banci (IRB) RS, koja je najveći pojedinačni akcionar „Krajina osiguranja“ rekli su za CAPITAL da razmatraju sve raspoložive mogućnosti kako bi se, u saradnji sa Agencijom za osiguranje RS, stvorile pretpostake za očuvanje stabilnosti i poslovanja ovog društva, ne precizirajući šta konkretno razmatraju.

„Kao i do sada, sve naredne aktivnosti na otklanjaju uočenih nepravilnosti u radu ovog društva preduzimaće se u saradnji sa Agencijom za osiguranje RS, rukovodeći se najboljim interesom osiguranika i tržišta osiguranja u Republici Srpskoj“, kazali su u IRB-u.

Podsjećamo, u revizorskom izvještaju „Krajina osiguranju“ za prošlu godinu navedeno je da ovom društvu nedostaje 2,3 miliona KM za pokriće tehničkih rezervi, da su kratkoročne obaveze veće za 8,2 miliona KM od tekuće imovine društva, dok je akumulirani gubitak na kraju prošle godine iznosio 8,7 miliona KM. Zbog svega toga upitan je nastavak poslovanja ovog društva u skladu sa zakonskim propisima.

Direktor Agencije za osiguranje RS Slaven Dujaković rekao je tada za CAPITAL da je „Krajina osiguranje“ pod stalnim nadzorom i da do 31. maja moraju u potpunosti imati pokrivene tehničke rezerve, a da će mu u suprotnom biti oduzeta dozvola za rad.

CAPITAL