Simbolična kazna za šumarskog inspektora koji posjeduje pilanu

Republički šumarski inspektor Milan Milovac počinio je težu povredu radne dužnosti jer je krio da je u sukobu interesa, utvrdio je Inspektorat Republike Srpske u disciplinskom postupku sprovedenom nakon što je portal CAPITAL otkrio niz zloupotreba položaja od strane Milovca. Izekli su mi i simboličnu kaznu, smanjenje plate za 20 odsto u trajanju od tri mjeseca.

CAPITAL je prije godinu dana objavio da su u  vlasništvu porodice šumarskog inspektora Milana Milovca pilana, benzinska pumpa, knjigovodstveni biro i tekstilni pogon, te da se sumnjiči da je u šumskim gazdinstvima, koje je kontrolisao, ugovarao isporuku drveta za sopstvenu pilanu, a privatnike kod kojih je bio u kontroli primoravao da poslovne knjige vode kod njegove supruge.

Nakon naše objave u Inspektoratu je pokrenut disciplinski postupak.

„Protiv republičkog šumarskog inspektora Milana Milovca sproveden je prethodni postupak, a zatim pokrenut i sproveden disciplinski postupak zbog teže povrede radne dužnosti – neprijavljivanja razloga koji su doveli do sukoba interesa ili njihovo neotklanjanje u propisanom roku. Naime, član uže porodice inspektora Milovca, supruga, je vlasnik i osnovač privrednog društva „Vitwood“ Šipovo koje, između ostalog, proizvodi rezanu građu, te ostale proizvode od drveta“, naveli su u Inspektoratu.

Potvrdili su ono što je CAPITAL ranije i otkrio, odnosno da je firma „Vitwood“ nabavljala oblovinu od „Šuma Republike Srpske“ koje kontroliše republički šumarski inspektor, čime se dovodi u pitanje nepristrasnost i objektivnost rada Milovca.

Dodali su da je u toku disciplinskog postupka Milovca donio papirologiju koja dokazuje da firma „Vitwood“ više nije u vlasništvu njegove supruge.

„Na osnovu navedenog, otklonjene su okolnosti koje su dovodile do sukoba interesa. Inspektoru je izrečena disciplinska mjera novačano umanjenje plate u iznosu od 20 odsto za puno radno vrijeme, isplaćene za mjesec u kome je novčana kazna izrečena, u trajanju od tri mjeseca. Obzirom na navedeno, nije bilo daljeg osnova za udaljavanje predmetnog inspektora sa radnog mjesta na koje je raspoređen“, istakli su u Inspektoratu.

Iako je kazna simbolična u odnosu na to da je Milovac godinama bio u sukobu interesa i to krio, to ga nije spriječilo da se žali protiv odluke o izrečenoj disciplinskoj mjeri. Nakon odbijanja njegove žalbe inspektor je pokrenuo spor pred sudom i taj postupak je u toku.

Podsjećamo, CAPITAL je prošle godine otkrio da je firma “Vitowood” registrovana u Šipovu, a kao osnivači u tom trenutku vodili su se Milan Marijanac i Mara Milovac, supruga inspektora Milovca. Ona je istovremeno bila i direktor pomenute firme.

Uvidom u registar poslovnih subjekata sada smo došli do podatka da se od 30. juna prošle godine kao vlasnik firme pokušava upisati Miloš Medić, ali zbog nepotpune dokumentacije koju je priložio taj proces još nije završen.

CAPITAL

Tagovi: